Hướng dẫn

STT

Kênh tương tác

Gói “Kỹ năng sống”

Gói “Kỹ năng an toàn”

I

Cách đăng ký

1

Qua kênh SMS

Soạn DK CS gửi 9637

Cú pháp phụ: CS, DK1

Soạn DK AT gửi 9637

Cú pháp phụ: AT, DK2

2

Qua kênh website/wapsite

Truy cập website/wapsite của dịch vụ tại địa chỉ http://mbox.mobifone.vn và làm theo hướng dẫn

3

Qua USSD

*9637# OK và làm theo hướng dẫn

II

Cách hủy

1

Qua kênh SMS

Soạn TC CS gửi 9637

hoặc HUY CS gửi 9637

Soạn TC AT gửi 9637

hoặc HUY AT gửi 9637

2

Qua kênh website/wapsite

Truy cập website/wapsite của dịch vụ tại địa chỉ http://mbox.mobifone.vn và làm theo hướng dẫn